Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON

Roku 1924 založil Dr. Theodor Stiebel v Berlíně první závod na výrobu přístrojů pro elektrický ohřev vody a určil filozofii firmy: stát v čele technického vývoje a výrobní kvality v daném oboru. Důsledné naplňování stanoveného cíle dokumentuje vlastnictví 47 mezinárodních patentů na sklonku 40. let minulého století a snaha o maximální využití energie již u prvních přístrojů – první elektrický průtokový ohřívač a první elektrický bojler s účinnou tepelnou izolací na světě. Když se v sedmdesátých letech objevila tepelná čerpadla použitelná v rodinných domech, nesla opět značku Stiebel Eltron. Již v osmdesátých letech byla dovezena první tepelná čerpadla na československý trh. V roce 1991 založil Stiebel Eltron dceřinou společnost v České a Slovenské republice a nabízel širokou paletu svých produktů tuzemským odběratelům.

V roce 2002 skupina Stiebel Eltron posílila svoji pozici na evropských trzích převzetím divize AEG Home Comfort s příbuzným výrobním programem a v roce 2004 pak převzetím značky Tatramat.

V současnosti disponujeme kvalitními a technicky vyspělými produkty značek Stiebel Eltron, AEG a Tatramat z oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění – (zásobníkové a průtokové ohřívače vody, akumulační kamna, tepelná čerpadla, solární systémy, ventilační jednotky s rekuperací tepla, podlahové vytápění atd).

Značka Stiebel Eltron znamená v Evropě již po desetiletí pojem pro kvalitu, náročné technologie a spolehlivý servis. Při vývoji přístrojů je dbáno důsledně na to, aby všechny použité materiály odpovídaly požadavkům ochrany životního prostředí. Kvalita přístrojů je zabezpečena mnoha zkouškami ve všech etapách výroby přístroje. Dokládají ji i mezinárodně uznávané certifikáty kontroly jakosti výroby ISO 9000 a 9001. Již na první pohled je patrné, že vzhled nových výrobků navrhují zkušení výtvarníci v oblasti designu.

Všechna tepelná čerpadla Stiebel Eltron obdržela certifikát nezávislé mezinárodní testovací agentury Gütesiegel se sídlem ve Švýcarsku. Tato agentura hodnotí nejen technické parametry výrobků, ale úroveň technické dokumentace, podporu montážních firem, servis a mnoho dalších kritérií. Kritéria byla stanovena společně národními organizacemi zabývajícími se podporou tepelných čerpadel v Německu, Rakousku a Švýcarsku (D-A-CH).

CertifikátTato nálepka, dává zákazníkovi další signál o kvalitě našich přístrojů. 

Firma Stiebel Eltron je členem Asociace pro využití tepelných čerpadel a Sekce tepelných čerpadel a Svazu klimatizační a chladící techniky.

AVTČ


Co je tepelné čerpadlo?

Je to zařízení, které slouží k vytápění domu nebo bytu a ohřevu teplé vody. Přečerpává energii (nízkopotenciální teplo) z venkovního prostředí (vzduch, země, voda) do vnitřního prostředí domu. 

Princip

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku.


Co je tepelná ztráta? 

Tepelná ztráta je topný výkon, který potřebuje budova, aby při normou dané venkovní teplotě (např. Olomouc -15°C), byla v místnostech dosažena požadovaná teplota (např. v pokoji +22 °C). Znalost tepelné ztráty je nutná pro dimenzování tepelného zdroje.

Orientační výpočet tepelných ztrát budovy (odhad, nelze použít jako kvalifikovaný výpočet). 
Modernizace budovy:
vytápěný objem (m³) x 0,03 (kW/m³) = ....kW
Novostavba:
vytápěný objem (m³) x 0,02 (kW/m³) = ....kW

Ekvitermní regulace

Je regulace, která dle venkovní teploty, snižuje či zvyšuje teplotu topné vody v systému topení. Příklad: Pokud je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě např. 35 °C, pokud je -15 °C pouští vodu o teplotě 50 °C. Ekvitermní regulace je u tepelných čerpadel velice důležitá, protože pokud se pracuje s nižší teplotou topné vody v systému, tím je provoz tepelného čerpadla ekonomičtější.

Druhy tepelných čerpadel

VZDUCH-VODA (teplo odebíráme ze vzduchu a předáváme vodě), nejčastější a levná instalace.

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda získávají na našem trhu čím dál větší význam, zvláště díky své jednoduché a flexibilní instalaci a současně vysoké energetické účinnosti. Tato tepelná čerpadla mají velmi kompaktní rozměry a lze tak snadno nahradit libovolný stávající zdroj tepla (závislé pouze na vhodnosti otopné soustavy). Tato tepelná čerpadla jsou tak vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce stávajících objektů. Jako hlavní zdroj energie využívají všudypřítomný venkovní vzduch.

Výrazný vliv na rostoucí popularitu těchto energetických zařízení mají především neustále se zvyšující ceny energií. Tento trend bude bez ohledu na politické dění či změny v ekonomice nadále pokračovat. Uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé pitné vody. Tuto energii lze jednoduše získat z okolí vytápěného objektu. Např. z 2 kW naakumulované sluneční energie (v okolním vzduchu) a 1 kW elektrické energie ze sítě, lze získat 3 kW (i více) tepelné energie - toto nazýváme energetickou účinností resp. COP. Velkou výhodou tepelných čerpadel typu vzduch-voda jsou nízké investiční náklady. S tím souvisí také ekonomická návratnost těchto zařízení, která činí přibližně 5 až 8 let (dle typu zařízení).


ZEMĚ-VODA (teplo odebíráme ze země a předáváme vodě), zde se rozlišuje, zda teplo odebíráme z plošného kolektoru, nebo z vrtu. V letním období se doporučuje u těchto systémů klidový režim, tzv. regenerace vrtu (pauza v odebírání tepla, potřebná k naakumulování dalšího).

Vrt - nízkopotenciální teplo se odebírá s vrtu, kde je instalováno polyetylenové potrubí, ve kterém je nemrznoucí kapalina. Hloubka vrtu se určuje dle tepelné ztráty budovy, obvykle 50-200m, jeden nebo více vrtů. Nevyžaduje velkou plochu pozemku, umožňuje pasivní chlazení, uchovává si po celý rok skoro stejnou teplotu. 

Kolektor - pokud máme dostatečnou plochu pozemku, můžeme instalovat polyetylenové potrubí do výkopu hlubokém cca 1,2-1,5 m. Potrubí je po celé ploše pozemku (cca 3x užitná plocha domu). Je to levnější instalace, umožňuje pasivní chlazení. Nevýhoda - pozemek musí být osluněn, na ploše, kde se nachází kolektor, nesmí růst stromy, velké keře atp. - z důvodu poškození kolektoru.


VODA-VODA (teplo odebíráme z vody a předáváme vodě)

Teplo se odebírá z podzemní vody, která se přečerpá, jde přes výparník, kde odevzdá své teplo a ochlazená se vrací do vsakovací studny.

Nebo se využívá polyetylenové potrubí podobně jako u systému země-voda-kolektor, které se položí na dno jezera nebo rybníku. V potrubí koluje nemrznoucí směs. Využívá se sluneční energie uložené ve vodě.


VZDUCH-VZDUCH (teplo odebíráme ze vzduchu a předáváme vzduchu)

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu a předávající teplo vzduchu vnitřnímu. Díky tomu, že toto tepelné čerpadlo ohřívá vzduch v místnosti přímo, bez prostřednictví topného systému, dosahuje výrazně lepších topných faktorů než klasická tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda.

Pokud má tepelné čerpadlo jednu vnitřní jednotku, funguje podobně jako krb. Vytápí jednu místnost, ale teplo se přirozeně šíří po celém domě. Je však možné zakoupit tepelné čerpadlo, které má vnitřních jednotek více. Tyto tepelná čerpadla mívají většinou funkci klimatizace a odvlhčování. Není možné s tímto tep. čerpadlem ohřívat teplou vodu.Levná sazba elektřiny

Na tepelné čerpadlo lze sjednat sazbu na odběr elektřiny v celém objektu (topení, vaření, svícení apod.) ve výhodných tarifech D 56d, což je 22 hod nízkého tarifu. V kombinaci s vysokou účinností tepelného čerpadla je v současné době tento zdroj vytápění jeden z nejlevnějších.


Ceníky jsou platné od 1.1.2012
Porovnejte si náklady na vytápění

Tabulka níže ukazuje náklady na vytápění rodinného domu o tepelné ztrátě cca 12 kW, spotřeba tepla 93 GJ. Ještě stále přemýšlíte o plynovém vytápění?


Hnědé uhlí 32033 Kč / rok
Černé uhlí 38649 Kč / rok
Koks 46364 Kč / rok
Dřevo 40767 Kč / rok
Dřevěné brikety 35012 Kč / rok
Dřevěné pelety 30249 Kč / rok
Štěpka 29760 Kč / rok
Rostlinné pelety 23573 Kč / rok
Obilí 19451 Kč / rok
Zemní plyn 48551 Kč / rok
Propan 47293 Kč / rok
Lehký topný olej ELTO 46027 Kč / rok
Elektřina akumulace 57612 Kč / rok
Elektřina přímotop 70464 Kč / rok
Tepelné čerpadlo 23468 Kč / rok
Centrální zásobování teplem 37959 Kč / rok