Rekuperační jednotky


Co je to rekuperace?

Rekuperace je zpětné získávání tepla, používá se v řadě technických oborů, nás ovšem zajímá využití ve vzduchotechnických systémech. Principem je, že teplý odpadní vzduch, který by byl jinak bez užitku vypuštěn ven otevřenými okny, ohřívá přiváděný čerstvý vzduch, který vstupuje do budovy. V rekuperační jednotce (výměníku) předá odpadní vzduch většinu tepla přiváděnému vzduchu.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

0% účinnost je účinnost otevřeného okna - teplý vzduch je bez užitku vypuštěn ven, studený vzduch je vpuštěn dovnitř budovy.

100% účinnost (technicky nerealizovatelné) - tato situace by nastala pokud by odpadní vzduch předal veškerou svou energii přiváděnému vzduchu.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání - a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. V poslední době se v souvislosti se stále vzdrůstající cenou energie stále častěji rekuperace využívá i pro rodinné domy a byty.
Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech - zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" - přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.


STIEBEL ELTRON

Zařízení LWZ 70 - 270 je vhodné použít formou centrálního ventilačního zařízení pro přívod čerstvého vzduchu do celého bytu. Procesem protiproudu odebírá z odpadního vzduchu teplo a používá je k ohřevu proudícího čerstvého vzduchu. Pomocí této moderní technologie lze rekuperovat až 90% energie. Jako centrální ventilační zařízení pro obytné plochy do 290 m² bylo zařízení LWZ 270 dimenzováno o něco silněji. Snadno vyměnitelný filtr přitom odebírá ze vzduchu částice prachu.

 - Centrální systém přívodního a odpadního vzduchu pro optimální kvalitu ovzduší 
 - Snadné nastavení a obsluha
 - Kontinuální odlučování škodlivých látek z obytné oblasti
 - Vysoká míra rekuperace tepla - až 90%
 - Efekt chlazení použitím funkce nočního větrání u přístrojů LWZ 170 plus / 270 plus
 - Speciální řešení pro patrové obytné budovy (LWZ 70)


 

Comments